თბილისის ბალეტის ფესტივალი


ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნინო ანანიაშვილი

დაგვიანებული მაყურებელი დარბაზში მხოლოდ მომდევნო მოქმედებიდან დაიშვება


K-Arts Dance Company

K-Arts Dance Company

ჟიზელი

გედების ტბა

Ballet Gala