ფასკუნჯი

ფასკუნჯი

გამოჩენილი ქორეოგრაფის მიხაილ ფოკინის საღამოზე სამი ერთმოქმედებიანი ბალეტი იქნება წარმოდგენილი: „შოპენიანა“, „ფასკუნჯი“ და „ვარდის ზმანება“.   
ყიდვის დასასრულებლად დაგრჩათ
0