უსაზღვრობა დროთა (გალაკტიონი)

აღწერა

ავტორი და რეჟისორი: სანდრო მრევლიშვლი

მონაწილეები: აკაკი ხიდაშელი, თორნიკე ბელთაძე.

აღწერა - პოეტისა და მისი დემონის ორთაბრძოლის ამბავი.


თეატრის შენობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაგვიანებული მაყურებელი სპექტაკლზე არ დაიშვება!


03 დეკემბერი, 20:00

უსაზღვრობა დროთა (გალაკტიონი)

სანდრო მრევლიშვილის თბილისის მუნიციპალური თეატრი

13 დეკემბერი, 20:00

უსაზღვრობა დროთა (გალაკტიონი)

სანდრო მრევლიშვილის თბილისის მუნიციპალური თეატრი